Teisinė informacija

 

VSS IS nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V- 780 „Dėl vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”

Informacinės sistemos valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Informacinės sistemos pagrindinis tvarkytojas – Higienos institutas

Kiti Informacinės sistemos tvarkytojai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Informacinės sistemos tikslai – Informacinių technologijų priemonėmis statistikos tikslais centralizuotai valdyti duomenis apie vaikų sveikatą ir rizikos veiksnius.

Duomenų teikėjai –  Registrų centras, Švietimo informacinių technologijų centras, Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras.